اخبار برگزیده

مطالب پر معنی خواندنی

 

امیرالمومنین :

ای فرزند ادم ، گر از دنیا به قدر کفایت بخواهی اندکی از دنیا تو را کفایت می کند و اگر بیش از کفایت بخواهی همه دنیا هم تو را بس نباشد .


 

ذهن های بزرگ درباره ی ایده ها صحبت می کنند

ذهن های متوسط درباره ی رویداد ها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره ی دیگران !!!

پس هیچگاه غیبت نکنیم .

بعضی زخم ها رو باید درمان کنی...

تا بتونی به راهت ادامه بدی...

بعضی زخمها باید باقی بمونه ...

تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی .پارس پیام

مطالب پر معنی خواندنی

مطالب پر معنی  خواندنی

مطالب پر معنی خواندنی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها